Contact en Adres

Contact met de organisatie BRI kan worden gemaakt via de voorzitter per email adres: robertwkreis@gmail.com

Statutair is de stichting BRI gevestigd ter plaatse van:

Robert W. Kreis

Laan van Blois 179

1943MH Beverwijk/NL

 

Bankrelatie ING te Beverwijk

NL70 INGB 0655 9266 31                            BIC: INGBNL2A

 

Giften ten behoeve van onze werkzaamheden stellen wij bijzonder op prijs.

Deze bij voorkeur storten op rekeningnummer:

NL56 INGB 0000 0011 46