Dit is de website van de stichting Brandwonden Research Instituut (BRI)

Bij voorbaat bieden wij onze excuses aan voor de sobere vormgeving.

Onze organisatie probeert 'overhead kosten' zoveel mogelijk te beperken.

De website is permanent in bewerking.

De stichting BRI is bij de belastingdienst geregistreerd als een zgn. algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het fiscale ANBI-nummer is 8278787.

De doelstelling van de organisatie is verwoord in de sectie geschiedenis en statuten.

Alle werkzaamheden van het bestuur worden verricht zonder honorering en er zijn geen personeelsleden in dienst.